chọn năm sinh cho chồng mậu ngọ 1978 và vợ 1982

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Ngọ 1978 và vợ 1982

Ngũ hành của mẹ là Thuỷ tương sinh với Kim của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh:Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời ) Năm sinh của mẹ: 1982 Năm âm lịch: Nhâm Tuất Niên mệnh: Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm