Nam tuổi Mậu Ngọ 1978 hợp lấy vợ tuổi nào

Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Mậu Ngọ 1978 của mình hợp với tuổi nào, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Mậu Ngọ 1978 lấy vợ năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo ở dưới đây nhé.

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1967 Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Đinh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Ngọ => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1968 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Thân – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1976 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Ngọ => Lục Phá Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1977 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
1980 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
1986 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Bính – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
1989 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Tỵ – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1991 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Ngọ => Lục Hợp Cung : Ly – Cung : Khôn => Lục Sát Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1994 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Giáp – Thiên can : Mậu => Tương Phá Địa chi : Tuất – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1998 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
2002 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Ngọ => Tự Hình Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
2003 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Mậu => Tương Phá Địa chi : Mùi – Địa chi : Ngọ => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
2007 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Ngọ => Tứ Tuyệt Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
2010 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Ngọ => Tam Hợp Cung : Cấn – Cung : Khôn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 9
2011 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 9
2016 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Bính – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Ngọ => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *