Năm Sinh Con Hợp Tuổi Mậu Ngọ

Xem hướng nhà tốt cho người tuổi Mậu Ngọ 1978 nữ mạng

Hướng Lục sát Là hung khí, biểu hiện có sự thiệt hại, đứt đoạn, chia ly, thương tổn, mất mát những gì thuộc về chủ thể có quyền chăm sóc, giáo dục hay có quyền sở hữu. Lục Sát còn gọi là Vãng vong, là kết quả tiến hành gặp trở ngại, hao tán, mất

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Ngọ 1978 và chồng 1980

Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1980 Năm âm lịch: Canh Thân Niên mệnh:Mộc – Thạch lựu Mộc (Gỗ thạch Lựu) Năm sinh của mẹ: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh: Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời ) Năm

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Ngọ 1978 và chồng 1979

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1979 Năm âm lịch: Kỷ Mùi Niên mệnh:Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời ) Năm sinh của mẹ: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh: Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Ngọ 1978 và chồng 1978

Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh:Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời ) Năm sinh của mẹ: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh: Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời )

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Ngọ 1978 và chồng 1977

Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1977 Năm âm lịch: Đinh Tỵ Niên mệnh:Thổ – Sa trung Thổ (Ðất trong cát) Năm sinh của mẹ: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh: Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời ) Năm

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Ngọ 1978 và chồng 1976

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1976 Năm âm lịch: Bính Thìn Niên mệnh:Thổ – Sa trung Thổ (Ðất trong cát) Năm sinh của mẹ: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh: Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Ngọ 1978 và chồng 1975

Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1975 Năm âm lịch: Ất Mão Niên mệnh:Thuỷ – Đại khê Thuỷ (Nước giữa khe lớn) Năm sinh của mẹ: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh: Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời )

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Ngọ 1978 và chồng 1974

Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1974 Năm âm lịch: Giáp Dần Niên mệnh:Thuỷ – Đại khê Thuỷ (Nước giữa khe lớn) Năm sinh của mẹ: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh: Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời )

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Ngọ 1978 và chồng 1973

Ngũ hành của mẹ là Hoả tương khắc với Kim của con, không tốt. Năm sinh của bố: 1973 Năm âm lịch: Quý Sửu Niên mệnh:Mộc – Tang thạch Mộc (Gỗ dâu) Năm sinh của mẹ: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh: Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời ) Năm sinh

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Ngọ 1978 và chồng 1972

Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1972 Năm âm lịch: Nhâm Tí Niên mệnh:Mộc – Tang thạch Mộc (Gỗ dâu) Năm sinh của mẹ: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh: Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời ) Năm sinh