chọn năm sinh cho chồng mậu ngọ 1978 và vợ 1978

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Ngọ 1978 và vợ 1978

Ngũ hành của mẹ là Hoả tương khắc với Kim của con, không tốt. Năm sinh của bố: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh:Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời ) Năm sinh của mẹ: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh: Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời )