màu đá gì hợp tuổi mậu ngọ 1978

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Mậu Ngọ 1978 Nữ mạng

Nữ  sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Thổ nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Chuỗi Hổ Phách hạt vàng trong A++ 21 hạt S6355-8832 – Năm sinh dương lịch: 1978 – Năm sinh âm lịch: Mậu Ngọ – Mạng: Nữ – Cung khôn Mệnh thổ Nữ  sinh năm

Những loại đá quý phong thủy hợp với người tuổi Mậu Ngọ 1978 nam mạng

Nam sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Mộc nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau:   – Năm sinh dương lịch: 1978 – Năm sinh âm lịch: Mậu Ngọ – Mạng: Nam – Cung tốn Mệnh mộc Nhẫn trơn bản to Myanmar S961 trợ sức khỏe Nam sinh năm