bói tử vi 2017

Xem chi tiết tử vi 2017 cho tuổi Mậu Ngọ 1978 nữ mạng

Cung Mệnh tuổi 40 có Thái Âm, Câu giảo thường sinh chuyện trái ý nghịch lòng, dễ gây thù chuốc oán, nếu có mưu đồ bất chính, thân sẽ hại thân. Mậu Ngọ: 40 Tuổi – Nữ mạng Sanh từ 7-2-1978 đến 27-1-1979 Tướng tinh: Con Heo Con dòng Xích Đế, cô quạnh (Tử vi

Xem Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Ngọ 1978 40 Tuổi – Dương Nữ

-Mùa Xuân: Tháng Giêng & 2: Công việc thuận lợi. Tài lộc tăng. Quan hệ sinh rối rắm. Tháng 3: Tốn hao tiền bạc. Có sự thay đổi trong công việc. Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Ngọ 40 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 7-2-1978 đến 27-1-1979) Tướng tinh: Con Heo. Con dòng Xích

Xem chi tiết tử vi 2017 cho tuổi Mậu Ngọ 1978 nam mạng

Lưu Hạn có nhiều Phúc, Thiện tinh chứng tỏ Quý Anh có tài ngoại giao, ăn nói dễ thu phục lòng người, được nhiều người ủng hộ, nên trong khó nguy thường được Quý nhân giúp đỡ gỡ rối. Mậu Ngọ: 40 Tuổi – Nam mạng Sanh từ 7-2-1978 đến 27-1-1979 Tướng tinh: Con Heo

Thái Xem Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Ngọ 1978 40 Tuổi – Dương Nam

-Mùa Thu: Tháng 7: Gia đình, tình cảm buồn phiền, lo lắng. Mưu sự trước khó sau dễ. Tháng 8 & 9: Tình trạng chuyển đổi khó lường. Cẩn thận trong việc làm ăn. Khó khăn được quý nhân giúp đỡ. Gặp cơ hội tốt để vươn lên. Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Ngọ