xem tuổi làm nhà năm 2017 cho tuổi nữ mậu ngọ 1978

Xem tuổi làm nhà năm 2017 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 mạng nữ

Năm 2017 gia chủ 40 tuổi (tuổi âm), thuộc Nhất Cát (hay Kiết cũng vậy): Cung này rất tốt đối với việc làm nhà cửa, mọi việc vô cùng thuận lợi hanh thông, chắc chắc gia chủ sẽ sớm có chốn an cư. Các cụ xưa có câu nói rằng:Nhất kiết an cư, thông vạn