chọn năm sinh con cho vợ tuổi mậu ngọ 1978 và chồng 1974

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Mậu Ngọ 1978 và chồng 1974

Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1974 Năm âm lịch: Giáp Dần Niên mệnh:Thuỷ – Đại khê Thuỷ (Nước giữa khe lớn) Năm sinh của mẹ: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh: Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời )