Album ảnh

Tuổi Mậu Ngọ 1978 và giấc mơ bắt đầu bằng chữ A

Trong giấc mơ của bạn mơ thấy mình được tuyên trắng án hay bạn mơ thấy cảnh mình được quan tòa tha bổng. Bạn cảm thấy băng khoăn về ý nghĩa của giấc mơ? Vậy giấc mơ đó báo hiệu điều gì cho bạn? Khám phá ý nghĩa giấc mơ thấy áo giáp & nằm